Zapalenie odbytnicy rozrostowe i zwezajace

Zapalenie odbytnicy rozrostowe i zwężające (Proctitis proliferans et stenoticans) Ziarnica pachwinowa łagodna (Lymphogranuloma inguinale benignum) Choroba Nicolasa i Favrea Czwarta choroba weneryczna (Lymphopathia venerea) Dymienice ziarnicowate Wymienione w nagłówku nazwy dotyczą wenerycznej choroby zakaźnej i zaraźliwej, którą wywołuje zarazek przesączalny, opisany przez Hellerstroma i Wassena, Zarazek traci swą zjadliwość w ciepłocie 60° ,w ciągu 30 minut oraz w ciepłocie 2°, 3° w ciągu 10-16 dni. Ostatnio powiodło się hodować zarazek w pęcherzyku żółtkowym zarodka pisklęcia. Zarazek przypomina bardziej czynnik chorobotwórczy papuzicy (psittacosis ). Choroba interesuje internistę z tego względu, że wiedzie do poważnych zmian chorobowych w odbytnicy. U kobiet zakażenie następuje przez pochwę. Zarazek wszczepia się w tylną ścianę pochwy i w tylną wargę szyjki macicy. Stąd choroba szerzy się wzdłuż naczyń limfatycznych na tkanki otaczające pochwę, na węzły odbyto-odbytnicze (glandulae lymphaticae anorectaies), na tkankę luźną dookoła odbytnicy i na węzły pachwinowe i biodrowe. Natomiast u mężczyzn uprawiających pederastię bierną zmiany pierwotne powstają w odbytnicy i stąd szerzą się na tkanki dookoła niej oraz na węzły odbyto-odbytnicze. Anatomia patologiczna. [przypisy: protezy bydgoszcz, szpital pyrzyce rejestracja, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: protezy bydgoszcz szpital pyrzyce rejestracja uniqa24