ROZSZERZENIE SAMORODNE OKREZNICY

Zator i zakrzep-naczyń krezkowych (Embolia et thrombosis mesenterialis) XXI. ROZSZERZENIE SAMORODNE OKRĘŻNICY (DILATATIO COLI IDIOPATHICA) CHOROBA HIRSCHSPRUNGA (MORBUS HIRSCHSPRUNGI) Określenie. Przez miano: rozszerzenie samorodne okrężnicy rozumie się chorobę polegającą na ogromnym rozszerzeniu, wydłużeniu i zgrubieniu okrężnicy esowatej, a czasami także innych odcinków okrężnicy oraz odbytnicy pomimo braku mechanicznych przeszkód do posuwania silę mas kałowych w jelitach. Choroba nosi także miano: choroba Hirschsprunga, ten bowiem autor zwrócił na nią szczególną uwagę (w r. 1888). Chorobę Hirschsprunga spostrzega się już u płodów, najczęściej jednak w dzieciństwie, rzadziej w wieku późniejszym, nawet w 80 roku życia. Anatomia patologiczna. Część jelita grubego, najczęściej okrężnica esowata lub odbytnica z okrężnicą esowatą, czasami też okrężnica zstępująca, niekiedy także poprzeczna i z rzadka nawet końcowy odcinek jelita krętego są wybitnie rozszerzone i jednocześnie często tak wydłużone, że zajmują znaczną przestrzeń jamy brzusznej. Ściana rozszerzonych odcinków jelita jest zgrubiała; niekiedy kilkakrotnie w porównaniu do stanu prawidłowego, zwłaszcza błona mięsna. W ścianie jelita grubego znajdującego się distalnie względem rozdętego odcinka brak na przestrzeni od 4 do 26 cm śródściennych komórek zwojowych, przez które przechodzą normalnie włókna nerwów błędnych, a w przylegającej części odcinka rozdętego są one na przestrzeni od l do 5 cm bardzo nieliczne i niedokształcone (Badian, Stephens ). Natomiast w warstwie błony mięsnej i w błonie podśluzowej odcinków nie zawierających komórek zwojowych stwierdza się pozazwojowe włókna nerwu współczulnego – tak jak u zdrowych osób – oraz włókna nerwów. przywspółczulnych, których liczba w miarę oddalania się od rozszerzonego odcinka zwiększa się. [patrz też: dyżury aptek czechowice, szpital pyrzyce rejestracja, protezy bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice protezy bydgoszcz szpital pyrzyce rejestracja