Najliczniej torbielki spotyka sie najczesciej w blonie podsurowiczej

Teoria zakaźna, według której źródłem gazów są beztlenowce osiedlające się w ścianie jelita, nie ma istotnych dowodów. Przeciwstawia się jej teorię mechaniczną, według której sprawa polega na przenikaniu gazów ze światła jelita do jego ściany, ale i dla tego poglądu niezbitych dowodów nie uzyskano. De powstania odmy pęcherzykowej jelit usposabiają, zdaje się, zaburzenia krążenia, przede wszystkim przekrwienie bierne wskutek niewydolności krążenia lub przyczyny miejscowej, np. w niedrożności jelit, wywołanej skrętem. Torbielki mogą sadowić się we wszystkich warstwach ściany, przeważają jednak zazwyczaj w jednej z warstw. Najliczniej torbielki spotyka się najczęściej w błonie podsurowiczej, natomiast inne warstwy zawierają ich znacznie mniej. Pęcherzyki gazonośne pojawiają się przeważnie po stronie przeciwległej przyczepowi krezki i szerząc się mogą przechodzić na samą krezkę. Badania składu chemicznego gazu torbie lek są stosunkowo nieliczne. Znajdowano przeważnie tlen i azot w stosunku niemal takim samym jak w powietrzu atmosferycznym. Badania te nie mają jednak większej wartości, ze względu na trudności techniczne otrzymania gazów oraz wobec łatwej ich dyfuzji. Sądząc z obrazów histologicznych (Stanisław Ciechanowski, Witold Nowicki) gaz gromadzi się w przestrzeniach chłonnych, może jednak zbierać się także gdzie indziej przez proste rozsuwanie tkanki, Tkanka nie mogąc pozbyć się gazów z powodu nadmiernej ich ilości oddziałuje nań tak jak na ciało obce w ogóle. Mianowicie dookoła torbielek wytwarza się coraz obfitsza tkanka włóknista ze znamiennymi dla sprawy komórkami olbrzymimi. [podobne: badania psychologiczne, vertimed, doksepina ]

Powiązane tematy z artykułem: badania psychologiczne doksepina vertimed