Korzystanie z elektronicznych rejestrów zdrowia w amerykańskich szpitalach ad

Dalsze modyfikacje ankiet zostały zatwierdzone przez nasz panel ekspertów. Ostateczna ankieta została zatwierdzona do użytku przez instytucjonalną komisję recenzentną Partners HealthCare. Ankieta i administracja
Współpracowaliśmy z Amerykańskim Towarzystwem Szpitali (AHA), aby zbadać wszystkie szpitale dla pacjentów z ostrą internistą i szpitalami chirurgii ogólnej. Badanie zostało przedstawione jako suplement informacyjny do corocznej ankiety członków stowarzyszenia i, podobnie jak ogólny kwestionariusz AHA, został wysłany do dyrektora generalnego szpitala. Dyrektorzy generalni szpitali zazwyczaj powierzyli najbardziej kompetentną osobę w instytucji (w tym przypadku, zazwyczaj naczelnemu urzędnikowi ds. Informacji lub odpowiednikowi), aby ukończyć badanie. Niepowiązane szpitale otrzymały wiele telefonów i listów z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta została wysłana pocztą elektroniczną w marcu 2008 r., A nasz okres w terenie zakończył się we wrześniu 2008 r.
Treść ankiety
Poprosiliśmy respondentów o zgłoszenie obecności lub braku 32 klinicznych funkcji systemu zapisów elektronicznych oraz o to, czy ich szpital w pełni wdrożył te funkcje we wszystkich głównych jednostkach klinicznych, wdrożył je w jednym lub więcej (ale nie we wszystkich) głównych badaniach klinicznych. jednostki lub jeszcze ich nie wdrożyły w żadnej jednostce w szpitalu. Poprosiliśmy respondentów o określenie, czy pewne czynniki stanowiły poważne lub drobne przeszkody, czy też nie stanowiły przeszkody dla przyjęcia systemu rejestracji elektronicznej i czy konkretne zmiany w polityce miałyby pozytywny lub negatywny wpływ na decyzję o przyjęciu takiego systemu. Kategorie pytań i odpowiedzi są wymienione w Dodatku uzupełniającym, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Miary wykorzystania rejestrów elektronicznych
Instytut Medycyny opracował obszerną listę potencjalnych funkcji elektronicznej dokumentacji medycznej w szpitalach15, ale nie ma zgody co do tego, jakie funkcje stanowią niezbędne elementy niezbędne do zdefiniowania elektronicznej dokumentacji medycznej w warunkach szpitalnych. Dlatego wykorzystaliśmy opisany wcześniej panel ekspertów, aby pomóc zdefiniować funkcjonalności stanowiące kompleksowe i podstawowe systemy elektronicznej rejestracji w środowisku szpitalnym. Panel został poproszony o określenie, czy poszczególne funkcje będą niezbędne do zaklasyfikowania szpitala jako posiadającego kompleksową lub podstawową elektroniczną kartę zdrowia. Dzięki zastosowaniu zmodyfikowanego procesu Delphi panel osiągnął consensus w sprawie 24 funkcji, które powinny być obecne we wszystkich głównych jednostkach klinicznych szpitala, aby stwierdzić, że ma on kompleksowy system rejestracji elektronicznej.16 Podobnie, panel osiągnął consensus na ośmiu funkcjonalnościach, które powinny być obecne w co najmniej jednej ważnej jednostce klinicznej (np. na oddziale intensywnej terapii), aby szpital mógł zostać sklasyfikowany jako posiadający podstawowy elektroniczny system rejestracji. Ponieważ panel nie zgodził się na potrzebę dwóch dodatkowych funkcjonalności (notatek lekarzy i ocen pielęgniarskich), aby sklasyfikować szpital jako posiadający system podstawowy, opracowaliśmy dwie definicje podstawowego systemu zapisów elektronicznych, w tym funkcjonalności dla ocen pielęgniarskich i lekarzy notatki i inne, które nie
[hasła pokrewne: piąta kość śródstopia, psychiatra poznań, mediconcept wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: mediconcept wrocław piąta kość śródstopia uniqa24