Korzystanie z elektronicznych rejestrów zdrowia w amerykańskich szpitalach ad 8

Krytyczne strategie dla decydentów, którzy mają nadzieję na promowanie przyjmowania elektronicznych rejestrów zdrowotnych przez amerykańskie szpitale, powinny skupiać się na wsparciu finansowym, interoperacyjności i szkoleniu personelu wsparcia technologii informacyjnych. Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez granty z Biura Krajowego Koordynatora ds. Technologii Informacyjnych w zakresie Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Fundacji Roberta Wooda Johnsona.
Dr Jha zgłasza otrzymywanie opłat za konsultacje od UpToDate; Drs. Donelan i Rao, otrzymujący wsparcie finansowe od GE Corporate Healthcare; oraz dr Blumenthal, otrzymujący wsparcie finansowe od GE Corporate Healthcare, Fundacji Macy ego oraz Biura Krajowego Koordynatora Technologii Informacyjnych w zakresie Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej oraz opłat za mówienie od FOJP Service Corporation i służących jako doradca kampania prezydencka Baracka Obamy. Został mianowany krajowym koordynatorem ds. Technologii informacyjnych w dziedzinie zdrowia. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMsa0900592) został opublikowany 25 marca 2009 r.
Dziękujemy naszemu panelowi ekspertów ds. Konsensusu za pomoc w przeprowadzeniu tego badania oraz Paola Miralles z Instytutu Polityki Zdrowotnej za pomoc w przygotowaniu wcześniejszej wersji manuskryptu.
Author Affiliations
Z Departamentu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Harvard School of Public Health (AKJ); Oddział Medycyny Ogólnej, Brigham i Szpital Kobiecy (AKJ); Veterans Affairs Boston Healthcare System (AKJ); oraz Instytut Polityki Zdrowotnej (CMD, EGC, KD, SRR, TGF, AS, DB) i Biostatistics Center (SRR), Massachusetts General Hospital – wszystko w Bostonie; oraz Departament Polityki Zdrowotnej, George Washington University, Washington, DC (SR).
Prośba o przedruk do Dr. Jha w Harvard School of Public Health, 677 Huntington Ave., Boston, MA 02115, lub at.
Materiał uzupełniający
[przypisy: ziele wierzbownicy drobnokwiatowej, aldosteronizm, wzór skierowania na badania okresowe ]

Powiązane tematy z artykułem: aldosteronizm wzór skierowania na badania okresowe ziele wierzbownicy drobnokwiatowej