Inhibitory czynnika VIII u czarnych pacjentów z hemofilią ad

Panel A pokazuje schematycznie zarówno F8, z jego 26 egzonami i 25 intronami wskazanymi, odpowiednio, czerwonymi trójkątami i liniami interweniującymi, jak i czynnikiem VIII, z wyróżnieniem trzech domen A (A1, A2 i A3, pokazanych kolorem szarym) pojedyncza domena B (B, na niebiesko), dwie domeny C (C1 i C2, żółta), trzy kwasowe peptydy łączące (a1, a2 i ap, czarna) i dwa epitopy immunodominującego inhibitora zlokalizowane w domenie A2 (czerwony owalny) i domeny C2 (niebieski owal). 19 Poprzez sekwencjonowanie wszystkich 26 egzonów genów F8 u 137 niespokrewnionych zdrowych osób z siedmiu grup o różnym pochodzeniu geograficznym, zidentyfikowaliśmy cztery niesynonimiczne SNP: jeden w eksonie 10 (G1679A), dwa w ekson 14 (A2554G i C3951G) i jeden w eksonie 25 (A6940G) .17 Te polimorfizmy kodują odpowiednio następujące substytucje aminokwasowe: histydyna dla argininy w pozycji 484 (R484H), glicyna dla argininy w pozycji 776 (R776G), glutaminian kwas dla kwasu asparaginowego w pozycji 1241 (D1241E) i walina dla metioniny w pozycji 2238 (M2238V). Systemy numerowania stosowane do oznaczania czterech niesynonimicznych SNP i podstawień aminokwasów, które kodują, są oparte odpowiednio na ich lokalizacji nukleotydów i reszt w pełnym komplementarnym DNA F8 (z użyciem miejsca startu transkrypcji znalezionego przez Mansvelta i innych .20) i dojrzałej postaci krążącej czynnika VIII. Podczas gdy R776G i D1241E są zlokalizowane w domenie B, R484H i M2238V są odpowiednio składnikami epitopów immunodominujących A2 i C2, które zostały zmapowane na reszty zlokalizowane przy epitopach od R484 do I508 (izoleucyna w pozycji 508) i od E2181 do V2243. Panel B przedstawia sześć strukturalnie różnych białek czynnika VIII typu dzikiego kodowanych przez naturalnie występujące kombinacje alleliczne (haplotypy) niesynonimicznych SNP G1679A, A2554G, C3951G i A6940G.18. Reszta aminokwasowa w pozycjach 484 (R lub H) 776 (R lub G), 1241 (D lub E) i 2238 (M lub V) są pokazane. Częstotliwości haplotypów (f) wymienionych dla sześciu białek czynnika VIII (H1 do H6) są oparte na ich występowaniu w 86 białych (f biały), 67 czarnych (f czarnych) i 10 chińskich (f chińskich) przedmiotach.17,18 W panelu C dwa pełnej długości rekombinowane białka czynnika VIII stosowane w terapii zastępczej, Kogenate i Recombinate, zawierają te same sekwencje aminokwasowe, które znaleziono w H1 (R-R-D-M) i H2 (R-R-E-M ), odpowiednio. 21-24 Częstość występowania inhibitorów czynnika VIII u czarnych pacjentów jest około dwukrotnie większa niż u białych pacjentów. 9-16 Mechanizmy odpowiedzialne za tę różnicę nie są znane. W badaniu F8 na 137 zdrowych, niespokrewnionych osobach z siedmiu grup o różnym pochodzeniu geograficznym, zidentyfikowaliśmy cztery niesynonimiczne polimorfizmy pojedynczego nukleotydu (SNP) – G1679A (kodujące podstawienie aminokwasu histydyny pod argininę w pozycji 484 [R484H]), A2554G (kodujący substytucję glicyny dla argininy [R776G]), C3951G (kodujący podstawienie kwasu glutaminowego dla kwasu asparaginowego [D1241E]) i A6940G (kodujący podstawienie waliny dla metioniny [M2238V]) 17 – którego haplotypy (allelowe) kombinacje) kodują sześć różnych białek czynnika VIII, które nazwaliśmy H1 do H6.18. Dwa z tych białek (H1 i H2) znaleziono we wszystkich siedmiu grupach, ale trzy (H3, H4 i H5) znaleziono tylko u czarnych ( 16 osób) i jeden (H6) został znaleziony tylko u Chińczyków (10 osób)
[przypisy: vertimed, uniqa24, dyżury aptek czechowice ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice uniqa24 vertimed