Imitatory padaczki

Różnorodność sposobów wyrażania napadów utrudnia diagnozę, w szczególności dlatego, że pacjent nie jest w stanie opisać natury ani czasu trwania zdarzeń. Opieranie się na wzorcach elektroencefalograficznych (EEG) może prowadzić zarówno do fałszywie pozytywnych, jak i fałszywie ujemnych diagnoz. Normalne warianty mogą być nazywane nieprawidłowościami, podczas gdy rzadkie, ale wyraźnie zdefiniowane skoki mogą zostać pominięte przez niedoświadczonego czytelnika. Zwięzłość standardowych zapisów EEG powoduje, że polaryzacja próbkowania zwiększa fałszywie ujemne wyniki. Zapis elektroencefalogramu z powierzchni skóry głowy jest niewrażliwy na wiele głębokich wyładowań, szczególnie z płatów czołowych, które są słabo zasłonięte podczas rutynowego monitorowania EEG. Jeszcze dziesięć lat temu nawet doświadczeni epileptologowie nie rozpoznawali drgawek pochodzących z płatów czołowych, ze względu na specyficzne cechy ataków, które często wyglądały na histeryczne. Tylko kilka wyspecjalizowanych ośrodków weryfikuje nieprawidłowości, rejestrując aktywność w głębi mózgu. Dlatego rozpoznanie padaczki na podstawie typowych objawów, objawów lub rutynowych badań laboratoryjnych nie jest zadaniem łatwym. Diagnoza jest dodatkowo komplikowana przez bliskie podobieństwo niektórych rodzajów napadów do różnych innych zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych i medycznych. 18 rozdziałów naśladowców epilepsji dokładnie przegląda różnorodność zaburzeń, które naśladują drgawki, a także opisuje napady, które nie wyglądają jak napady padaczkowe . Do najczęstszych naśladowców należą omdlenia, zaburzenia mózgowo-naczyniowe, migrena, zaburzenia snu i ruchu, dysfunkcja endokrynologiczna. , delirium, hiperwentylację, zawroty głowy i zawroty głowy. Fisher zauważa również, że pacjenci z zaburzeniami czynnościowymi mają tendencję do dysfunkcjonalności . Dyskusje na temat tych zaburzeń obejmują opisy podstawowych mechanizmów fizjologicznych i charakterystyk klinicznych, a także aspekty badań klinicznych oraz testy fizjologiczne i biochemiczne, które można wykorzystać do różnicowania naśladowców. warunki od drgawek. Większość omawianych funkcji podnosi ważne kwestie medyczne, ponieważ pilność i przebieg leczenia różnią się w zależności od diagnozy. Oprócz mimikulacji medycznej, profilaktyki epizodycznej, ataków psychogennych i pseudożasów porównuje się również z napadami padaczkowymi.
W kilku rozdziałach opisano zastosowanie poziomów prolaktyny w diagnostyce napadów. Jednak poziomy prolaktyny w dużym stopniu zależą od tego, jak szybko zostanie pobrana próbka krwi po zdarzeniu, fizjologicznej ostrości zdarzenia (umiejscowionego lub uogólnionego w mózgu) oraz pochodzenia wyładowania elektrycznego (np. Przedniego lub czasowego). Fakt, że poziomy prolaktyny często nie rosną po napadach pochodzących z płatów czołowych, nie pomaga wyjaśnić tych trudnych do zdiagnozowania zdarzeń. Brak uogólnienia takich danych zapobiega uznawaniu poziomu prolaktyny za standardowe narzędzie diagnostyczne.
Czytelnik prowadzony jest przez rozdziały dotyczące zawiłości różnych symulatorów konfiskat do rozdziału końcowego na temat odpowiedniego, ostrożnego podejścia do diagnozy możliwych napadów. Książka jest doskonałym przeglądem typów pytań, które przebiegają przez umysł diagnosty w obliczu zdarzenia, które wygląda i brzmi jak atak, ale może to być całkowicie niepowiązane wydarzenie medyczne lub psychologiczne Przeczytaj dokładnie, aby przypomnieć sobie o ostrożności w diagnozowaniu drgawek lub epilepsji. Przechowuj książkę w pobliżu pokoju do badań jako przydatne źródło problemów diagnostycznych.
Joyce A. Cramer, MD
Veterans Affairs Medical Center, West Haven, CT 06516

[patrz też: poliklinika arciszewscy, dyżury aptek czechowice, mediconcept wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek czechowice mediconcept wrocław poliklinika arciszewscy