CHOROBY NACZYN JELITOWYCH

CHOROBY NACZYŃ JELITOWYCH 1. Skrobiawica jelit (Amyloidosis intestinalis) Zmiany skrobiawcze w, jelicie są najsilniej wyrażone w naczyniach krwionośnych, w kosmkach i tkance podśluzowej. Błona mięsna jelita oraz warstwa mięsna błony śluzowej bywają siedliskie skrobiawcze bardzo rzadko. Skrobiawica jelit objawia się uporczywymi biegunkami, nie dającymi się opanować. Rozpoznanie opiera się na stwierdzeniu takich biegunek u osoby, dotkniętej przewlekłym ropieniem lub inną chorobą wiodącą do skrobiawicy, obok objawów klinicznych skrobiawicy wątroby, śledziony i nerek. Rokowanie nie pomyślne. Leczenie takie samo jak w skrobiawicy nerek. 2. Stwardnienie tętnic krezkowych (Arteric,derosis mesenteriaHs) Objawy. Rozległe. stwardnienie tętnic krezkowych, zwłaszcza tętnicy górnej, wywołuje duże wzdęcie brzucha, któremu towarzyszą napadowe bóle, przeważnie w okolicy pępka. Objawy te są najwyraźniejsze w okresie trawienia, są zatem podobne do chromania przerywanego. Daje temu wyraz miano, nadane chorobie przez Ortnera: dyspragia ntermittens angiosderotica ab domina Hs. [hasła pokrewne: psychiatra poznan, piąta kość śródstopia, siatka centylowa dla młodzieży ]

Powiązane tematy z artykułem: fenestracja piąta kość śródstopia siatka centylowa dla młodzieży