Odkrycia psychologii zmieniają podejście do człowieka

Nasze społeczeństwo funkcjonuje na dość mocno ugruntowanym przekonaniu o tym, że psycholog jest złem koniecznym przyjmującym tylko wariatów. Jest to całkowitą nieprawdą, bowiem większość osób zajmujących się niesieniem pomocy innym, powiązana jest dość silnie ze światem nauki. Liczne badania psychologiczne przeprowadzane na odpowiednio dużych populacjach, pozwalają na zaobserwowanie i wyodrębnienie poszczególnych zjawisk. Trzeba jasno podkreślić, że bez przeprowadzania badań wiedza psychologiczna nie rozwijałaby się, a tym samym dostępne metody wsparcia i przepracowywania poszczególnych zaburzeń byłyby dość mocno ograniczone. Być może nawet pracodawcy, którzy obecnie są silnie zorientowani na odpowiedni poziom zadowolenia z wykonywanej pracy pośród pracowników, nie zmieniliby swojego podejścia do podwładnych. Te wszystkie przypuszczenia pozwalają na wniosek, że psychologia przenika do życia każdego z nas, niemalże codziennie. I chcąc nie chcąc, nie możemy się od niej całkowicie odciąć.

Badania pozwalają określić poziom zaburzeń rozwojowych

Każdy z nas, w momencie przyjścia na świat jest niczym tabula rasa. Pierwszych kilka lat życia to okazja do eksploracji otaczającego nas otoczenia, wejście w interakcje z nimi i tym samym zdobywanie niezbędnej wiedzy do przetrwania i funkcjonowania. Opisane zjawisko nosi nazwę rozwoju i niezależnie od płci czy cech osobowościowych, podlega mu każdy człowiek bez wyjątku. Zdarzają się sytuacje, w których sześciolatek uczęszczający do szkoły ma wyraźne problemy w nauce, dezorganizuje lekcję i nikt nie jest w stanie określić przyczyn takiego zachowania. I właśnie w tym miejscu wkraczają z pomocą badania psychologiczne, przeprowadzane przez wykwalifikowanego w tym kierunku psychologa. Proces diagnostyki, podobnie jak w innych obszarach tej nauki, zaczyna się od rozmowy z dzieckiem. Okazuje się bowiem, że dzieci potrafią wprost mówić o pewnych niesprzyjających zjawiskach, w odróżnieniu od dorosłych. Gdy zostanie znaleziona geneza problemu, możliwa staje się praca terapeutyczna w celu jego niwelacji.