Wznowa zdarza sie glównie u ludzi mlodych

Wznowa zdarza się głównie u ludzi młodych, jeżeli po usunięciu 3 guzków głównych doszło do utworzenia się żylaków guzków mniej- szych; z tego względu lepiej przesunąć termin operacji na wiek średni (40 – 50 lat). Im starszy jest chory, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wznowy. Guzki nie uszypułowane, o szerokiej podstawie leczymy za pomocą wstrzykiwań; w innych przypadkach stosujemy leczenie operacyjne. G. Guzy żylakowate zewnętrzne odbytu Siedzibą tych guzów jest brzeg odbytu lub nawet okolica położona zewnętrznie od tego brzegu; w przeciwieństwie-do żylaków wewnętrznych. guzki te są pokryte łuszczącym się nabłonkiem i są bardzo wrażliwe. [podobne: Psycholog Wrocław, psycholog warszawa, psycholog dziecięcy Warszawa ]

Najliczniej torbielki spotyka sie najczesciej w blonie podsurowiczej

Teoria zakaźna, według której źródłem gazów są beztlenowce osiedlające się w ścianie jelita, nie ma istotnych dowodów. Przeciwstawia się jej teorię mechaniczną, według której sprawa polega na przenikaniu gazów ze światła jelita do jego ściany, ale i dla tego poglądu niezbitych dowodów nie uzyskano. De powstania odmy pęcherzykowej jelit usposabiają, zdaje się, zaburzenia krążenia, przede wszystkim przekrwienie bierne wskutek niewydolności krążenia lub przyczyny miejscowej, np. w niedrożności jelit, wywołanej skrętem. Torbielki mogą sadowić się we wszystkich warstwach ściany, przeważają jednak zazwyczaj w jednej z warstw. Najliczniej torbielki spotyka się najczęściej w błonie podsurowiczej, natomiast inne warstwy zawierają ich znacznie mniej. Pęcherzyki gazonośne pojawiają się przeważnie po stronie przeciwległej przyczepowi krezki i szerząc się mogą przechodzić na samą krezkę. Badania składu chemicznego gazu torbie lek są stosunkowo nieliczne. Znajdowano przeważnie tlen i azot w stosunku niemal takim samym jak w powietrzu atmosferycznym. Badania te nie mają jednak większej wartości, ze względu na trudności techniczne otrzymania gazów oraz wobec łatwej ich dyfuzji. Sądząc z obrazów histologicznych (Stanisław Ciechanowski, Witold Nowicki) gaz gromadzi się w przestrzeniach chłonnych, może jednak zbierać się także gdzie indziej przez proste rozsuwanie tkanki, Tkanka nie mogąc pozbyć się gazów z powodu nadmiernej ich ilości oddziałuje nań tak jak na ciało obce w ogóle. Mianowicie dookoła torbielek wytwarza się coraz obfitsza tkanka włóknista ze znamiennymi dla sprawy komórkami olbrzymimi. [podobne: badania psychologiczne, gdynia psycholog, psycholog dziecięcy Warszawa ]